Menu
Your Cart

CampTrac Cloud

ALLMÄNNA VILLKORFörsäljningsvillkor

När du beställer produkter och tjänster från PartnerSec accepterar du automatiskt dessa villkor.


Leveransvillkor

Fritt PartnerSec Täby.

Hela ordern kommer normalt att levereras i en enda leverans om inget annat är överenskommet.


Betalningsvillkor

20 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 12%. Alla priser är angivna i Svenska Kronor (SEK) och avser per styck om inget annat anges.

Samtliga priser angivna är exklusive frakt och moms.
Returer & Anspråk


Efter godkännande från PartnerSec får kunden ett ärendenummer och vidare instruktioner för retur av gods. Kunden står för returfrakt. Returnera aldrig produkter utan ett ärendenummer. Returgods utan ärendenummer mottages ej och kommer returneras till kunden. När PartnerSec har mottagit Ert returnerade gods, kommer produkterna att funktionstestas. Därefter meddelas kunde om resultatet.


Defekta produkter med gällande garanti kommer att ersättas med ny, likadan, alternativt likvärdg produkt. Funktionstestade varor som visar sig inte vara felaktiga returneras till kunden. Debitering sker för fraktkostnad samt tid för felsökning. Ej defekta varor skall returneras i omärkt origianlförpackning och i originalskick inkl. originaltillbehör. Förpackningen ska vara hel och alla originaltillbehör skall bifogas.


Hanteringsavgift för retur dras av från en eventuell kreditfaktura. Denna avgift uppgår till 25% av produktens pris, dock minst 150 kr. Ingen returrätt gäller för personifierade / kundanpassade produkter.
Avtalsvillkor


Avtalstiden för CampTrac Cloud är 12 månader. Avtalstiden förlängs autoamtiskt med 12 månader om avtalet inte sägs upp 3 månader innan avtalstidens utgång. Månadsavgiften för CampTrac Cloud faktureras årsvis i förskott. Avtalsbeloppet indexregleras årligen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).


Som CampTrac avtalskund får fri telefon- och remote support (vi kopplar upp oss mot din dator via Internet vid behov). Supporten erbjuds under kontorstid 8.00-17.00, måndag till fredag (med undantag för helgdagar).


Ni är välkomna att kontakta supporten via mail eller telefon:


Mail: support@partnersec.se


Telefon: 08-630 53 00
Ansvar & Garanti


Garanti avser material- och tillverkningsfel av levererade produkter. Garanti på RFID-produkter och tillbehör är 3 månader och för maskinvara 12 månader. Efter godkänt garantikrav avhjälps fel genom utbyte. Garantin täcker inte förslitningsskador eller om produkten skadats i samband med att den använts på annat sätt än vad den är avsedd för.


PartnerSec ska i förhållandet till kund inte i något fall ha något ansvar för kostnader, förluster, inkomstbortfall eller andra så kallade indirekta skador som kan orsakas av systemfel, frånvaro av cloudtjänst, försenad, felaktig eller utebliven leverans av produkter och/eller tjänster.


Förbehåll


Reservation för eventuella tryckfel. Uppgifterna i CampTrac katalogen, på hemsidan eller i mjukvaran lämnas med reservation för eventuella ändringar beträffande produktfakta, modellförändringar etc. Bilderna i katalogen och hemsidan har anpassats för att lämpa sig för tryck/publicering och utseendet kan därmed skilja sig från den verkliga produkten.


För att givna garantier och service-/underhållsavtal ska gälla krävs att kunden köpt in samtliga produkter och tillbehör av PartnerSec AB. Detta då det finns produkter på marknaden som inte håller den kvalitet som krävs för att hålla produkten i utlovat skick och kan därför påverka produktens hållbarhet.


Varumärken


MIFARE Classic® är ett registrerat varumärke av NXP B.V. CampTrac® är ett registrerat varumärke av PartnerSec AB.


Our website uses cookies to collect data for a better experience. By continuing use, you give permission and confirm that you have read our Privacy Policy.